Nysted Orgelmuseum
Links

Double - klikk på billedet for link

Det Danske Orgelselskab


https://www.facebook.com/groups/1651018318513163


Skrevet af Henrik Fibiger Nørfelt.


I forlængelse af debatindlæggene i Organistbladets juli-nummer om digitale instrumenter i Folkekirken bringes hermed en opfordring: Tegn medlemskab i Det Danske Orgelselskab!

Det Danske Orgelselskab blev stiftet i 1970 og dets formålsparagraf lyder:
Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet. Endvidere er det selskabets formål at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.
Ved medlemskab af selskabet er du med til at støtte disse aktiviteter. Til formålet råder selskabet over tidsskriftet ORGLET, der udkommer med fire årlige numre. Siden 1970 er desuden udgivet en række årbøger blandt andet med artikler om Orgelbevægelsens betydning for orgelbygningen i 1900-tallets anden halvdel. Selskabet har endvidere stået som initiativtager til en række ekskursioner i ind- og udland - senest den i Organistbladets julinummer s. 246 omtalte ekskursion til Holland i september 2005.
I ORGLET søger redaktionen at bringe stof af såvel historisk som aktuel art - blandt det sidstnævnte kan nævnes artikler om nybyggede orgler og en årlig beretning om danske orgelbyggeriers arbejder. Bladets redaktion varetages af Bine Katrine Bryndorf, Claus Røllum-Larsen, Bent C. Van, Søren Christian Vestergaard og undertegnede.
Selskabet ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse, hvor alle - bladets redaktion inklusive - arbejder uden betaling. Selskabets formand er domorganist Hans Jørgen Østergaard, Maribo.

Tegn medlemskab i Det Danske Orgelselskab, hvis du vil støtte interessen for og forskningen om pibeorglet. Medlemskab koster årligt 290 kr., 170 kr. for studerende og pensionister. Medlemskab tegnes ved henvendelse til: Ellen Lorentzen, Månen 5, Torup, 3390 Hundested. e-mail: ellenwl@mail.dk

Hvis du allerede er medlem, så støt selskabet ved at få en god ven til at tegne medlemskab. Pibeorglerne og selskabet fortjener og trænger til opbakning! Venlig hilsen Henrik Fibiger Nørfelt

André Palsgård - Orgelsamlingen


Double - klikk på billedet for link


Royal Dutch Organ Society


Double - klikk på billedet for link

Mecklenburgisches Orgelmuseum Malcow


Double - klikk på billedet for link