Nysted Orgelmuseum
Covid-19

Om Corona/Covid-19


Hej alle museum og koncertbesøgende!


Vi lever alle i en tid med uvished og uro lige nu. Din, vores og verdens sundhed er vigtig for os. Derfor følger vi nøje retningslinjer og råd fra myndighederne om Corona/Covid-19.


Corona situationen. Fase 2. Plan for yderligere genåbning offentliggjort 20. maj 2020.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående. Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark enige om, at fase 2, jf. Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, pr. 27 maj 2020 udvides med følgende: 

 Kultur og aktiviteter

  • Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks.

    Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50.

  • Vores musik arrangementer kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar. 

  • Lokalen indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder vi at gører det muligt for deltagere, besøgende, at holde afstand til hinanden. Vi sikrer, at der er mindst 1 meter mellem personer. 


Fase 3. Aftale om forsamlingsforbuddet. Mandag 8. juni 2020: Folketingets partier er nu enige om den videre etapeplan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet, som de kommende måneder hæver grænsen for forsamlingsforbuddet, hvis ikke smittespredningen udvikler sig i for negativ retning. Aftalen betyder, at: Fra og med d. 8. juni er grænsen 50 personer. Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer. Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer